Kurumsal
Dernek Tüzüğü

Soğuk Haddeleme, Galvanizli ve Boyalı Sac Üreticileri Derneği (SOGAD) Tüzüğü

Madde 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı “SOĞUK HADDELEME, GALVANİZLİ VE BOYALI SAC ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (SOGAD)” dir.

Madde 2: DERNEK MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Madde 3: AMAÇ

Derneğin amacı Türkiye’de ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sıcak sac satın alarak haddelenmiş soğuk sac ve/veya sürekli galvanizlenmiş veya boyanmış ürün imalatı yapan kuruluşların sektör bütünlüğü içerisinde temsil edilmesini sağlamaktır.

Madde 4: FAALİYET ALANI

  Bu amacına ulaşmak için Dernek şu faaliyetleri yürütür:

 1. Dernek üyesi kuruluşların sektörel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak üzere gerekli faaliyetleri yürütmek;
 2. Üyelerini teknik konularda bilgilendirmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı yayınları izleyerek bültenler, broşürler ve istatistikî bilgiler yayınlamak,
 3. Haddelenmiş soğuk sac ve/veya galvanizlenmiş veya boyanmış ürün imalatında kullanılan hammadde, yardımcı ve sarf malzemelerin standartlarının belirlenmesi ile ithalat vergi oranlarında, anti-damping, safeguard soruşturmalarında yapılan değişiklikler vb. gibi genel sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde görüşmeler yapmak,
 4. Türkiye’de sıcak sac satın alarak haddelenmiş soğuk sac ve/veya galvanizlenmiş veya boyanmış ürün imalatı sürecini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak amacı ile ulusal teknolojinin uluslararası düzeye çıkarılması için gerekli temel ve uygulamalı araştırmaları yapmak veya yapılmasını özendirmek, rekabet hukukuna aykırılık teşkil etmeyecek şekilde üyeler arasında bu konuda bilgi alışverişi ve yardımlaşma yapılmasını sağlamak,
 5. Dernek üyelerine haddeleme ve galvanizleme endüstrileri ve ilişkili sektörler ile ilgili yasalar,yönetmelikler ve mahkeme kararları hakkında bilgi vermek ve gerekli teknik bilgileri aktarmak amacıyla seminerler ve eğitim çalışmaları düzenlemek,
 6. Yetkili mercilerin, önerilen yasal düzenlemelerle ilgili olarak talep edecekleri hususlarda görüş bildirmek,
 7. Sektör ile ilgili mevzuat oluşumuna katkı sağlamak,
 8. Çalışmalarının sonuçlarını ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve kamuoyuna iletmek,
 9. Derneğin amaçları doğrultusunda hükümet, diğer resmi kuruluşlar, medya ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek, broşür ve bültenler yayınlamak, yasal düzenlemelere ilişkin önerilerde bulunmak;
 10. Sektörün çevre bilincini geliştirmek, proseslerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak, iyileştirmek, değerlendirmek, geri kazanım ve bertaraf konusunda ilgi yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çözümler üretmek;
 11. İhracat satışlarında ölçek ekonomisini kullanarak lojistik faaliyetlerinde verimlilik, maliyet avantajı sağlamak

Dernek aşağıdaki faaliyetleri yürütmez:

 1. Siyasi faaliyetler
 2. Ticari faaliyetler
 3. Sendikalarla toplu sözleşme görüşmeleri
 4. Üyelerinin ürettiği ürünlerin fiyatlarını ya da satış koşullarını tartışmaz ya da bu konuda telkinde bulunmaz.
 5. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve üyelerini yargılama yetkisine sahip yargı organlarının kararlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaz.

Dernek üyeliği, üyelerin hareket özgürlüğünü sınırlamaz. Üyeler, Dernek çalışmalarından bağımsız olarak diğer kuruluşlarla ilişki kurmakta, görüşlerini yayın yoluyla ya da başka bir şekilde duyurmakta özgürdür.